Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o terminie wyłożenia publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dotyczy zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipnica
2010-05-21 14:20:01
Zawiadomienie o terminie wyłożenia publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dotyczy:
- obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego Brzozowo
- terenu pod zabudowę letniskowo - rekreacyjną/działki nr 254 i 256/22
2010-05-21 14:10:20
Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń

2016-09-08 10:06:42
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń

2017-03-02 11:32:48
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

2016-05-24 09:58:19
Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium dotyczącego elektrowni wiatrowych

 
2013-06-24 14:16:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica

2016-06-02 09:01:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Lipnica

2015-12-23 10:13:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lipnica

2018-03-28 12:35:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Lipnica, gmina Lipnica

2018-03-20 14:00:12