Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zespół Szkół w Borowym Młynie ogłasza nabór na wolne stanowisko: "Referent szkolny"

2018-12-20 12:35:49
Wynik o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: "Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych"


2012-01-25 12:00:08
Wynik otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-03-23 13:44:42
Wynik otwartego konkursu w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica na rok 2011

Wynik otwartego konkursu w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica na rok 2011
2011-05-09 14:17:47
Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica na rok 2012


2012-02-20 15:45:38
Wynik konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnicy


2011-05-20 15:27:32
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-10-27 14:44:02
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-02-25 12:10:02
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko kucharki/kucharza w Zespole Szkół w Lipnicy

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko kucharki/kucharza w Zespole Szkół w Lipnicy
2009-07-10 14:50:44
Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Skarbnika Gminy z 4 czerwca 2007 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Skarbnika Gminy z 4 czerwca 2007 r.
2007-06-04 14:43:00