Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o dostawie żywności dla osób korzystających z pomocy w ramach programu PEAD udzielanej przez Chojnicki Bank Żywności


2011-12-07 11:48:37
" Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego"


2010-07-12 11:16:04
Projekt systemowy pt. "TWOJA SZANSA" 2010 rok


2010-04-29 13:43:20
Obwieszczenie uzgodnienia przygotowanego projektu decyzji

dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na działkach nr cz. 72/1, 72/3, 139, 141, 142, 143, 146/6, 146/7, 147, 148, 149, 193, 51  w miejscowości Wojsk, obręb Wojsk, gmina Lipnica

2015-08-11 14:08:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu będącego własnością osób fizycznych

zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni od dnia 22 lutego 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipnica projektu uproszczonego urządzania lasu dla wsi Mielno dla lasów stanowiących własność osób fizycznych
2011-02-22 13:04:37
Informacja o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na działkach nr cz. 72/1, 72/3, 139, 141, 142, 143, 146/6, 146/7, 147, 148, 149, 193, 51  w miejscowości Wojsk, obręb Wojsk, gmina Lipnica

2015-09-03 14:24:13
Informacja o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy linii kablowej 0,4 kV i złączy kablowo - pomiarowych w m. Borzyszkowy na dz. 251/18, obręb geodezyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica
2012-12-13 14:51:06
Informacja o dostawie żywności dla osób korzystających z pomocy w ramach programu PEAD udzielanej przez Chojnicki Bank Żywności


2011-11-09 09:27:34
Informacja o dostawie żywności dla osób korzystających z pomocy w ramach programu PEAD udzielanej przez Chojnicki Bank Żywności


2011-06-16 09:33:15
Informacja o dostawie żywności dla osób korzystających z pomocy w ramach programu PEAD udzielanej przez Chojnicki Bank Żywności


2011-05-10 13:59:06