Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Akcja charytatywna "Biegiem przez Polskę 2009"

Akcja charytatywna "Biegiem przez Polskę 2009"
2009-06-22 08:40:21
Ankieta informacyjna - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz odnawialne źródła energii


2011-12-06 13:47:58
Bezpłatne porady obywatelskie, prawne, mediacje dla mieszkańców Gminy Lipnica


2014-10-14 12:44:51
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - Kopalni Kruszywa Naruralnego "Trzebielsk 1" w Lipnicy

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia - Kopalni Kruszywa Naruralnego "Trzebielsk 1" w Lipnicy
2007-07-11 13:46:00
Decyzja Starosty Bytowskiego, zatwierdzająca uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa ale stanowiących własność osób fizycznych dla wsi Mielno oraz Wojsk


2011-06-28 14:06:30
"Dobry start" – wypłaty jednorazowego świadczenia dla uczniów w wysokości 300 zł

2018-07-02 08:33:27
Dyżury sędziów w związku z Dniem Ofiar Przestępstw oraz Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dyżury sędziów w związku z Dniem Ofiar Przestępstw oraz Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
2008-02-19 13:18:00
Festyn Rodzinny w Wojsku 4.08.2007 r.

Dnia 4 sierpnia 2007 r.(sobota) w Wojsku na placu przy jeziorze odbędzie się Festyn będący podsumowaniem projektu "Letnia nauka pływania" zrealizowanego dzięki Lokalnej Organizacji Grantowej w Tuchomiu.
W programie:
- od 1900 zabawy i gry dla dzieci,
- od 2000 zabawa ludowa z konkursami i niespodzianką dla dorosłych.
W czasie imprezy trwać będzie loteria fantowa (każdy los wygrywa).
Gra zespół SZMARAGD.

2007-07-23 10:17:00
Film prezentujący sposób wypełniania elektronicznej wersji wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

film dotyczy wniosku o wpis nowego przedsiębiorcy, zawiera jednak także informacje użyteczne dla przedsiębiorców składających inne zgłoszenia: zmiany wpisu, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej
2010-01-28 09:22:55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o składaniu wniosków na dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych na okres styczeń - czerwiec 2015 r.


2014-12-02 09:50:59