Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2018-12-05 13:43:09
Wigilia dniem wolnym od pracy w UG Lipnica

2018-12-04 13:51:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno, gmina Lipnica

2018-12-04 13:21:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lipnica obręb Lipnica, gmina Lipnica

2018-11-26 12:25:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr 81 i 82 w obrębie ewidencyjnym Mielno, gmina Lipnica

2018-11-26 12:12:56
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2018-11-21 14:16:53
Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Lipnica

2018-11-21 11:03:14
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno gmina Lipnica

2018-11-19 14:26:17
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2018 rok

2018-10-31 12:31:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Kiedrowice, Luboń, gminy Lipnica

2018-10-29 12:49:39