Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w celu przeprowadzenia konsultacji PROJEKTU uchwały w sprawie "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013"


2012-10-26 08:56:30
Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje i rady organizacji pozarządowych, do udziału w pierwszej edycji nagrody "Bursztynowy Katamaran"


2012-11-07 13:44:18
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"

 
2013-05-02 14:43:47
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego PROJEKTU uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014"


2013-11-07 08:36:03
Informacja o przedstawionym do konsultacji projekcie rocznego "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014"


2013-11-15 07:40:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców Gminy Lipnica na rok 2014


2014-01-23 13:19:08
Zapraszamy na spotkanie informacyjno-animacyjne pt.: "Diagnoza potrzeb młodzieży w kontekście realizacji inicjatyw społecznych"


2014-01-29 12:09:14
Informacja o odwołaniu spotkania pt. "Diagnoza potrzeb młodzieży w kontekście realizacji inicjatyw społecznych"

 
2014-01-31 14:40:27
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie "Upowszechniania i rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy Lipnica"

 
2014-02-21 20:13:22
Sprawozdanie z realizacji "Programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"


2014-05-29 13:09:03