Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o upływie terminu zgłaszania uwag i wniosków do projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Gminie Lipnica"

2016-03-08 13:08:14
Konsulatcje społeczne o przystąpieniu do procedury uchwalenia nowych statutów sołectw

2016-09-09 11:54:45
Konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, położonego w obrębie Lipnica i Ostrowite

2016-05-09 08:35:43
Konsultacje społeczne o wprowadzeniu zmian w statutach sołectw

2017-01-26 14:16:59
Konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego w Gminie Lipnica"

2016-02-12 13:04:13
Ogłoszenie o zmianie terminu zebrania wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Ostrowite

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, położonego w obrębie Lipnica i Ostrowite

2016-05-18 10:54:36