Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

2018-07-16 15:45:16
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 310650 - 2013 z dnia 02.08.2013 r. na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy"

 
2013-08-23 09:21:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP - NR OGŁOSZENIA 174194 - 2013 z dnia 30.04.2013r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
2013-05-13 19:40:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP, NR OGŁOSZENIA 70806 - 2013 z dnia 19.02.2013 r. na wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla klientów pomocy społecznej, kobiet i mężczyzn, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym "TWOJA SZANSA", realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

 
2013-03-07 14:03:42
Wynik przetargu nieograniczonego na: " Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” – 2 mężczyzn i 3 kobiet, klientów pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu".


2012-09-22 11:15:35
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego dla 4 kobiet–klientek pomocy społecznej, zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym TWOJA SZANSA, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, braku aktywności zawodowej lub nadużywania alkoholu."


2012-10-24 11:15:55
Wynik przetargu nieograniczonego na: "Zakup środków żywności wraz z dostawą do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Lipnicy"


2012-08-13 09:37:38
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy - dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-11 13:43:50
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy - dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2016-07-26 12:28:36
Wynik przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół w Lipnicy-dostawa mięsa świeżego, wędlin i drobiu"

2017-08-10 11:09:48