Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o godzinach rozpoczecia pracy przez OKW


2014-11-15 15:34:32
Uchwała o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipnicy


2014-10-28 08:52:31
Informacja w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Lipnica


2014-10-20 15:43:27
Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


2014-10-14 12:20:05
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych


2014-10-13 15:39:15
Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej


2014-10-08 10:55:57
Załącznik do uchwały - wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


2014-09-04 09:41:51
Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


2014-09-04 09:40:42