Strategia Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 

 
 
 

- Strategia Rozwoju Gminy Lipnica 2014-2020: (7.5 MB)

- zał. 1 - spójność celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 z krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi dokumentami o charakterze strategicznym: (223.6 KB)

- zał. 2 - Zakres Obszarów Strategicznych: (338.5 KB)

- zał. 3 - przedsięwzięcia planowane do 2020 roku: (136.8 KB)

 - zał. 4 - Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica na lata 2014-2020: (328.7 KB)

- zał. 5 - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipnica na lata 2014-2020: (334.8 KB)

- zał. 6 - strategiczna karta wyników: (159.5 KB)

 

Uchwała Nr XII/104/2016 z dnia 21.03.2016 roku

w sprawie zmiany strategii rozwoju Gminy lipnica na lata 2014-2020

 

- treść uchwały

- załącznik do Strategii rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020

 

Liczba odwiedzin : 2764
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Hinz
Czas wytworzenia: 2014-09-25 11:04:51
Czas publikacji: 2016-07-26 11:52:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak