Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/287/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta i Gminy Bogatynia celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi
2010-11-04 14:03:52
Uchwała Nr XLII/286/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku
2010-11-04 13:23:00
Uchwała Nr XLII/285/10 z 11.10.2010 r.

 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lipnica na lata 2010 - 2018"
2010-11-04 13:15:59
Uchwała Nr XLII/284/10 z 11.10.2010 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/270/10 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zbycia mienia gminnego
2010-11-04 13:13:44
Uchwała Nr XLII/283/10 z 11.10.2010 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zbycia mienia gminnego
2010-11-04 13:11:20
Uchwała Nr XLII/282/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lipnica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010-11-04 13:07:10
Uchwała Nr XLII/281/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnica oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lipnicy za I półrocze roku budżetowego
2010-11-04 13:03:33
Uchwała Nr XLII/280/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010-11-04 12:40:01
Uchwała Nr XLII/279/10 z 11.10.2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010-11-04 12:25:25
Uchwała Nr XLI/278/10 z 05.08.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu "Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno - zawodowa - kontynuacja"
2010-08-13 10:09:13