Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wynik otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-03-23 13:44:42
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-02-25 12:10:02
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-02-24 08:34:46
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-01-28 13:19:10
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-12-04 07:58:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2015-11-17 13:23:53
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-10-27 14:44:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko "Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych"

2015-10-22 12:31:58
Informacja o wyniku naboru na asystenta rodziny


2015-06-01 14:05:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny


2015-05-14 14:13:26