Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomoc administracyjna

2016-12-29 14:49:55
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: "Pomoc administracyjna"

2016-12-21 11:45:04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2016-12-08 10:30:06
Wynik otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-03-23 13:44:42
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-02-25 12:10:02
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-02-24 08:34:46
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-01-28 13:19:10
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-12-04 07:58:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2015-11-17 13:23:53
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-10-27 14:44:02