Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. księgowości budżetowej"

2019-02-08 10:30:59
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. fakturowania, VAT i środków trwałych"

2019-02-08 10:28:08
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: "Inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego"

2019-01-24 13:39:24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: "Inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego"

2019-01-23 08:59:40
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - "Referent szkolny w Zespole Szkół w Borowym Młynie"

2019-01-21 12:24:21
Ogłoszenie o naborze ma wolne stanowisko urzędnicze: "Inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego"

2019-01-09 12:13:17
Zespół Szkół w Borowym Młynie ogłasza nabór na wolne stanowisko: "Referent szkolny"

2018-12-20 12:35:49
Oferta pracy na: "Konserwator urządzeń wodno - kanalizacyjnych"

2018-09-21 13:38:23
Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2018-07-23 15:49:46
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2018-07-03 14:37:10
Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2018-07-03 14:11:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2018-06-07 11:44:52
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie sportu w gminie Lipnica w 2018 roku

2018-02-15 14:43:13
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2018 roku

2018-01-26 14:57:07
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2017-12-12 14:10:01
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiskourzędnicze: Główny księgowy

2017-12-07 13:46:20
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2017-11-16 09:44:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2017-10-17 12:15:39
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2017-10-16 10:49:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

2017-10-06 12:35:04
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

2017-09-29 15:01:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2017-09-26 12:59:53
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat

2017-09-12 08:24:54
Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Lipnicy

2017-07-21 14:20:25
Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny

2017-06-30 12:01:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: "Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu"

2017-05-31 09:44:52
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: "Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu"

2017-05-26 12:47:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. oświaty, kultury i sportu

2017-05-15 10:12:23
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im.Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim, ul. Jana Pawła II 79, 77-139 Brzeźno Szlacheckie

2017-03-31 13:28:48
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im.Jana III Sobieskiego w Brzeźnie Szlacheckim, ul. Jana Pawła II 79, 77-139 Brzeźno Szlacheckie

2017-02-27 15:41:18
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie sportu w gminie Lipnica w 2017 roku

2017-02-22 14:20:21
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2017 roku

2017-01-25 14:14:07
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pomoc administracyjna

2016-12-29 14:49:55
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: "Pomoc administracyjna"

2016-12-21 11:45:04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

2016-12-08 10:30:06
Wynik otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-03-23 13:44:42
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2016-02-25 12:10:02
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-02-24 08:34:46
Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w gminie Lipnica w 2016 roku

2016-01-28 13:19:10
Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-12-04 07:58:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

2015-11-17 13:23:53
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 "Jakość edukacji ogólnej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2015-10-27 14:44:02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko "Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych"

2015-10-22 12:31:58
Informacja o wyniku naboru na asystenta rodziny


2015-06-01 14:05:48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny


2015-05-14 14:13:26
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Bernarda Gończa w Borowym Młynie


2015-04-22 13:06:21
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Bernarda Gończa w Borowym Młynie, ul. Kaszubska 1, 77-138 Borowy Młyn


2015-03-23 14:17:24
Informacja o wynikach konkursu projektów na realizację zadania publicznego jakim jest wspieranie sportu w gminie Lipnica w 2015 roku


2015-02-20 12:25:22
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko "Animatora sportu" - 2015 rok


2015-02-20 09:07:09
Konkurs na kandydata "Animatora sportu" - 2015 rok


2015-01-29 14:06:42