Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonanie ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Żwirownia Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-10-09 14:16:21
Informacja w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-10-09 14:14:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-07-09 15:44:55
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-07-09 15:44:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcie pn.: "Wykonanie ujęcie wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-05-30 09:12:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym :Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-05-30 09:06:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2, 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-27 14:27:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-27 09:44:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy robudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie zlokalizowanego na działce nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-09 15:15:11
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy "Rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie", działka nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-03-23 14:53:48