Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie

2018-01-23 14:21:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy nowo tworzonego gospodarstwa rybackiego w zabudowie zagrodowej wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 2/16, 21 obręb Osusznica oraz nr 449, 450, 451, 452, 453, 457/2, 1306 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-05 14:41:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy uruchomienia eksploatacji piasku ze złoza "BORZYSZKOWY VI" na działkach nr 126, 129 w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-02 14:16:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie

2018-01-02 14:15:25
Informacja w sprawie wydania decyzji

dotyczy modernizacji istniejącego gospodarstwa rybackiego w Upiłce, na potrzeby zwiększenia produkcji ryb łososiowatych do 600 ton/rok, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 63/11, 63/12, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1, 99/4, 1554, 1555, 1561 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2017-12-22 14:35:03
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy uruchomienia eksploatacji piasku ze złoza "BORZYSZKOWY VI" na działkach nr 126, 129 w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2017-12-22 14:31:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

2017-12-15 14:23:45
Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy nowo tworzonego gospodarstwa rybackiego w zabudowie wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych zlokalizowanego na działkach ew. nr 2/16, 21 obręb Osusznica oraz nr ew. 449, 450, 451, 452, 453, 457/2, 1306 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica

2017-12-12 14:13:52
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie

2017-12-12 14:04:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Ostrowite IV" o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ostrowite, gmina Lipnica

2017-12-11 15:03:48