Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-07-09 15:44:55
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-07-09 15:44:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcie pn.: "Wykonanie ujęcie wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-05-30 09:12:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym :Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-05-30 09:06:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2, 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-27 14:27:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-27 09:44:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy robudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie zlokalizowanego na działce nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-09 15:15:11
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy "Rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie", działka nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-03-23 14:53:48
Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy modernizacji istniejącego gospodarstwa rybackiego w Upiłce, na potrzeby zwiększenia produkcji ryb łososiowatych do 600 ton/rok, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 63/11, 63/12, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1, 99/4, 1554, 1555, 1561 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-31 10:40:32
Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy rozbudowy stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite, zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie

2018-01-31 10:30:31