Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "LIPNICA VII" działce nr 7 w miejscowości Lipnica, obręb Lipnica, gmina Lipnica, powiat bytowski, województwa pomorskiego

2019-01-21 14:40:13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

dotyczy budowy pomostu nad jeziorem Gwiazdy w pobliżu mejscowości Borowy Młyn (cz. dz. 1225/3)

2019-01-09 14:08:36
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

dotyczy inwestycji polegającej na budowie 9 budynków rekreacji indywidualnej wraz z możliwością realizacji zabudowy towarzyszącej (garażu i budynku gospodarczego) oraz określeniem zasad podziału nieruchomości na terenie działki nr 189 obręb ewidencyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

2018-12-17 14:24:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 252/4 w miejscowości Borzyszkowy, gmina Lipnica 

2018-12-05 13:35:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dotyczy budowy nowo tworzonego gospodarstwa rybackiego w zabudowie zagrodowej wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 2/16, 21 obręb Osusznica oraz nr 449, 450, 451, 452, 453, 457/2, 1306 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica

2018-11-29 14:12:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-11-15 14:46:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Gliśno, które realizowane będzie na terenie działek nr 54/1 i 55, obręb Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-11-08 12:10:51
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-10-31 13:57:18
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

przedsięwzięcie polegające na "Wykonaniu ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych dla zakładu przeróbczego przy Żwirowni Glisno", które realizowane będzie na terenie działki nr 54/1 i 55, obręb Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-10-29 13:27:28
Informacja w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wykonanie ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczym "Żwirownia Gliśno", które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-10-09 14:16:21