Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy robudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie zlokalizowanego na działce nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-04-09 15:15:11
Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy "Rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie", działka nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-03-23 14:53:48
Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy modernizacji istniejącego gospodarstwa rybackiego w Upiłce, na potrzeby zwiększenia produkcji ryb łososiowatych do 600 ton/rok, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 63/11, 63/12, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1, 99/4, 1554, 1555, 1561 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-31 10:40:32
Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy rozbudowy stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite, zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie

2018-01-31 10:30:31
Obwieszczenie o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dotyczy robudowy istniejącego zakładu produkcyjnego obróbki drewna w Sątocznie zlokalizowanego na działce nr 270/2, obręb Zapceń, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-31 10:20:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski, województwo pomorskie

2018-01-23 14:21:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy nowo tworzonego gospodarstwa rybackiego w zabudowie zagrodowej wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 2/16, 21 obręb Osusznica oraz nr 449, 450, 451, 452, 453, 457/2, 1306 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-05 14:41:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy uruchomienia eksploatacji piasku ze złoza "BORZYSZKOWY VI" na działkach nr 126, 129 w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-01-02 14:16:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo, gmina Lipnica, powiat bytowski, woj. pomorskie

2018-01-02 14:15:25
Informacja w sprawie wydania decyzji

dotyczy modernizacji istniejącego gospodarstwa rybackiego w Upiłce, na potrzeby zwiększenia produkcji ryb łososiowatych do 600 ton/rok, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 63/11, 63/12, 63/13, 90, 91, 92, 93, 94/1, 99/4, 1554, 1555, 1561 obręb Borowy Młyn, gmina Lipnica, powiat bytowski

2017-12-22 14:35:03