Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica - dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń

2015-07-31 13:43:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń, gmina Lipnica

2015-07-31 13:41:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2015-06-26 14:01:40
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gliśno Wielkie, gmina Lipnica


2015-05-04 15:11:59
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


2015-02-20 09:18:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy turystycznej w rejonie kolonii Bukowo gmina Lipnica


2014-11-20 08:41:35