Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 79/2010 z dnia 16.09.2010 roku

w sprawie: odwołania ogłoszonego I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Karpno, gmina Lipnica
2010-09-17 10:28:35
Zarządzenie nr 56/2010 z dnia 29.06.2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na Dyrektora Zespołu Szkół w Borowy Młynie oraz określenia regulaminu pracy tej komisji
2010-06-30 15:14:50
Zarządzenie nr 26/2010 z dnia 12.04.2010 roku

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w  Gminie Lipnica

2010-06-14 13:00:28
Zarządzenie nr 41/2010 z dnia 31.05.2010 roku

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Bernarda Gończa w Borowy Młynie
2010-05-31 15:28:30
Zarządzenie nr 31/2010 z dnia 14.04.2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Lipnica
2010-05-05 14:48:03