Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/88/07 z 27.12.2007r.

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Gdańsku w drodze uchwały nr 248/2007 z 11.10.2007
2008-01-15 10:31:00
Uchwała nr XVI/87/07 z 27.12.2007r.

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku
2008-01-15 10:29:00
Uchwała nr XVI/86/07 z 27.12.2007r.

Zbycie mienia gminnego
2008-01-15 10:27:00
Uchwała nr XVI/85/07 z 27.12.2007r.

Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2008-01-15 09:48:00
Uchwała nr XVI/84/07 z 27.12.2007r.

Wprowadzenie zmian w budżecie
2008-01-15 09:45:00
Uchwała nr XV/83/07 z 5.12.2007r.

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2007 roku
2007-12-24 13:50:00
Uchwała nr XV/82/07 z 5.12.2007r.

Upoważnienie przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
2007-12-24 13:48:00
Uchwała nr XV/81/07 z 5.12.2007r.

Ustalenie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków
2007-12-24 13:45:00
Uchwała nr XV/80/07 z 5.12.2007r.

Zmiana uchwały nr XIII/72/07 z 26.09.2007 w sprawie zamiany działki położonej w Wojsku
2007-12-24 13:42:00
Uchwała nr XV/79/07 z 5.12.2007r.

Przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lipnica
2007-12-24 13:40:00