Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/269/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

2018-06-01 15:00:32
Uchwała Nr XXXIV/268/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-06-01 15:00:13
Uchwała Nr XXXIV/267/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia  pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

2018-06-01 14:55:17
Uchwała Nr XXXIV/266/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipnica na rok 2017

2018-06-01 14:55:08
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2018-06-01 14:54:37
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipnica za 2017 rok

2018-06-01 14:54:06
Uchwała Nr XXXIV/263/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lipnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica za rok 2017

2018-06-01 14:53:41
Uchwała Nr XXXIII/262/2018 z dnia 30.03.2018 rok

w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa

2018-04-09 15:00:03
Uchwała Nr XXXIII/261/2018 z dnia 30.03.2018 rok

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miny Lipnica

2018-04-09 14:57:13
Uchwała Nr XXXIII/260/2018 z dnia 30.03.2018 rok

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

2018-04-09 14:55:04