Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/254/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie przestąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 7 w obrębie geodezyjnym Lipnica, gmina Lipnica

2018-03-08 14:19:53
Uchwała Nr XXXII/253/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 126 i 129 w obrębie geodezyjnym Borzyszkowy, gmina Lipnica

2018-03-08 14:18:25
Uchwała Nr XXXII/252/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie zbycia mienia

2018-03-08 13:26:03
Uchwała Nr XXXII/251/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-03-08 13:24:26
Uchwała Nr XXXII/250/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

2018-03-08 13:20:05
Uchwała Nr XXXII/249/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie współdziałania i powierzenia Gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

2018-03-08 13:19:34
Uchwała Nr XXXII/248/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica za 2017 rok

2018-03-08 13:19:21
Uchwała Nr XXXII/247/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach PROW 2014-2020

2018-03-08 13:04:46
Uchwała Nr XXXII/246/2017 z dnia 23.02.2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2018-03-08 13:00:42