Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/280/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

2018-08-10 14:20:19
Uchwała Nr XXXV/279/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2018-08-10 14:18:13
Uchwała Nr XXXV/278/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lipnica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Ostrowite, gmina Lipnica

2018-08-10 14:14:56
Uchwała Nr XXXV/277/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-08-10 14:12:32
Uchwała Nr XXXV/276/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-08-10 14:10:19
Uchwała Nr XXXV/275/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-08-10 14:07:18
Uchwała Nr XXXV/274/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Lipnica

2018-08-10 13:59:55
Uchwała Nr XXXV/273/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

2018-08-10 13:58:26
Uchwała Nr XXXV/272/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

dotyczy przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipnica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

2018-08-10 13:53:19
Uchwała Nr XXXV/271/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

dotyczy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lato 2018-2032

2018-08-10 13:42:31