Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/298/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2018-10-29 13:20:07
Uchwała Nr XXXVII/297/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

2018-10-29 13:12:43
Uchwała Nr XXXVII/296/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020

2018-10-29 13:08:50
Uchwała Nr XXXVII/295/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia

2018-10-29 13:02:13
Uchwała Nr XXXVII/294/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

2018-10-29 12:57:39
Uchwała Nr XXXVII/293/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lato 2018-2032

2018-10-29 12:52:51
Uchwała Nr XXXVII/292/2018 z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

2018-10-26 14:24:55
Uchwała Nr XXXVI/291/2018 z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Lipnica oraz Nadleśnictwa Osusznica pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica"

2018-09-20 14:10:04
Uchwała Nr XXXVI/290/2018 z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony do 3 lat

2018-09-20 14:08:11
Uchwała Nr XXXVI/289/2018 z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

2018-09-20 14:06:07