Oświadczenia majątkowe radnych na koniec 2016 roku  

 

 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

- ośw. przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Megiera

- ośw. radnego Romana Reszki

- ośw. radnego Wojciecha Gierszewskiego

- ośw. radnego Jana Borzyszkowskiego

- ośw. radnego Olgierda Buczkowskiego

- ośw. radnego Wiesława Chrzana

- ośw. radnego Leszka Stoltmana

- ośw. radnego Ireneusza Kuik Studzińskiego

- ośw. radnego Piotra Krzoski

- ośw. radnego Mariusza Gostomczyka

- ośw. radnego Witolda Świątek Brzezińskiego

- ośw. radnego Gerarda Lemanczyka

- ośw. radnego Andrzeja Matysiaka

- ośw. radnego Wojciecha Szycy

- ośw. radnego Mirosława Bukowskiego

 

 

 


Liczba odwiedzin : 553
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2017-06-21 14:25:49
Czas publikacji: 2017-07-13 09:32:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak