Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/245/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Lipnicy na 2018 rok

2018-01-03 11:17:23
Uchwała Nr XXXI/244/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

2018-01-03 11:09:08
Uchwała Nr XXXI/243/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie współdziałania Gminy Lipnica z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2018-01-03 11:07:00
Uchwała Nr XXXI/242/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie zmiany określenia wysokości stawek i zolnień podatku od środków transportowych

2018-01-03 11:04:28
Uchwała Nr XXXI/241/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Lipnica oraz Nadleśnictwa Osusznica pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy, działka nr 48/3, obręb Mielno"

2018-01-03 11:01:57
Uchwała Nr XXXI/240/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach PROW 2014-2020

2018-01-03 10:54:36
Uchwała Nr XXXI/239/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Borowym Młynie, na prace konserwatorskiego przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2018-01-03 10:16:31
Uchwała Nr XXXI/238/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego

2018-01-03 10:14:16
Uchwała Nr XXXI/237/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2017-2030

2018-01-03 10:04:19
Uchwała Nr XXXI/236/2017 z dnia 20.12.2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok

2018-01-03 09:59:39