Akty Prawa Miejscowego - 2016 

 
 

Uchwały opublikowane w 2016 rok

Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy w Lipnica z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica

Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy w Lipnica z dnia 27 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń, gmina Lipnica (działki nr 270/1, 270/2)

Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy w Lipnica z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw gminy Lipnica

Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr XIX/143/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr XIX/142/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 16 listopada 2016

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Lipnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 września 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Lipnicy w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Lipnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zaliczenia drogi na terenie gminy Lipnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 1 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Lipnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lipnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica za rok 2015

Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Lipnica

Uchwała nr XII/107/2016 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki na terenie gminy Lipnica

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

 

Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Lipnica z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na obszarze Gminy Lipnica


 

 

Liczba odwiedzin : 443
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2016-10-06 11:46:05
Czas publikacji: 2017-04-03 10:05:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak