Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie

2016-09-02 13:33:43
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

2016-07-07 14:06:46