Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola dotycząca projektu "Rozbudowa kanalizacji ściekowej w Gminie Lipnica - Brzeźno Szlacheckie - Łąkie - Łąkie nad jeziorem Gwiazda - III etap"

2016-07-01 10:17:53
Kontrola problemowego postępowania z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń nieruchomości Urzędu Gminy

2016-07-01 10:17:11
Kontrola dotycząca projektu pn.: "Przebudowa sali wiejskiej z zagospodarowaniem w miejscowości Borowy Młyn"

2016-07-01 10:16:41
Kontrola realizacji operacji nr SW11-6173-SW1100599/12 pn.: "Poprawa jakości i ochrona wód jeziora Głęboczek w m. Lipnica przed wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z dróg"

2016-07-01 10:16:06
Kontrola realizacji postanowień umowy nr 2/PWR-W-M/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. zawartej w ramach programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" obszar D

2016-07-01 10:15:30
Kontrola dotycząca projektu pn.: "Budowa wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego boiska sportowego w miejscowości Borowy Młyn"

2016-07-01 10:14:49
Kontrola ocen organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

2016-07-01 10:07:48