Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2012 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach. Kontrola przeprowadzona była w dniach 5 - 18.04.2013 roku przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

2016-07-01 09:33:02
Kontrola zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Kontrola przeprowadzona była w dniach 17, 18, 19, 22.04.2013 roku przez Urząd Skarbowy w Bytowie

2016-07-01 09:32:33
Kontrola naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego

2016-07-01 09:32:01
Kontrola prawidłowości realizacji umowy nr 2/PWR-W-M/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. zawartej w ramach programu pn.: "Programu wyrównywania różnic między regionami II"

2016-07-01 09:31:29
Kontrola Nr 11/321/160/13 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2016-07-01 09:30:54
Kontrola oczyszczalni ścieków w Upiłce od dnia 24.09.2013 roku do 17.10.2013 roku, udokumentowanych protokołem kontroli Nr SLU 234/2013

2016-07-01 09:30:23
Kontrola problemowego postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Lipnicy

2016-07-01 09:29:51