Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XX/165/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

2017-01-09 14:43:33
Uchwała Nr XX/164/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnica Umowy o partnerstwie z gminami: Dziemiany, Miastko i Tuchomie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zabierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem na terenie gmin Miastko, Dziemiany, Lipnica i Tuchomie" w ramach Działania 11.2 Gospodarka odpadami, w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-01-09 14:28:49
Uchwała Nr XX/163/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lipnica do wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie infrastruktury oraz nabycia urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych 

2017-01-09 14:21:59
Uchwała Nr XX/162/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnica na lata 2016-2020

2017-01-09 14:18:52
Uchwała Nr XX/161/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica

2017-01-09 14:16:29
Uchwała Nr XX/160/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Zapceń, gmina Lipnica (działki nr 270/1, 270/2)

2017-01-09 14:09:44
Uchwała Nr XX/159/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Zapceń gmina Lipnica

2017-01-09 14:07:04
Uchwała Nr XX/158/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnica Umowy o partnerstwie z Gminami: Miastko, Tuchomie, Kępice, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii".

2017-01-09 14:02:03
Uchwała Nr XX/157/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lipnica

2017-01-09 13:59:36
Uchwała Nr XX/156/2016 z dnia 27.12.2016 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2008 roku

2017-01-09 13:57:37