Taryfa dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  

 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków  w gminie Lipnica
 
Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
 
 
Zaopatrzenie w wodę 

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena /stawka

netto

z podatkiem 8% VAT

1

Gospodarstwa domowe i przemysłowi odbiorcy usług

- cena za 1 m3 dostarczonej wody

- stawka opłaty abonamentowej

zł/m3

 

zł/odbiorca/okres rozliczeniowy

2,40

 

3,70

2,59

 

4,00

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena /stawka

netto

z podatkiem 8% VAT

1

Gospodarstwa domowe i przemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

3,70

4,00

2

Gospodarstwa domowe i przemysłowi odbiorcy usług

Cena za 1 m3 dowożonych ścieków z terenów nie podłączonych do kanalizacji sieciowej i doprowadzającej do oczyszczalni w m. Upiłka

3,70

4,00

Przygotowano na podstawie: załącznik do uchwały nr VIII/58/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Pełna treść załącznika

Uchwała Nr VIII/58/2015 z dnia 30.10.2015 roku

 


Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 09:34:00
Czas publikacji: 2016-02-01 09:34:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak