Akty Prawa Miejscowego - 2009 

 

 

Uchwały opublikowane w 2009 roku

Uchwała nr XXXVI/247/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeżno Szlacheckie

Uchwała nr XXXV/242/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego GLIŚNO

Uchwała nr XXXV/243/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 15 grudnia 2009 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/163/08 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 20 listopada 2008 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.

Uchwała nr XXX/214/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Gminy Lipnica dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Uchwała nr XXX/211/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania imienia Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Borowym Młynie

Uchwała nr XXX/210/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

Uchwała nr XXVII/192/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 6 lutego 2009 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej LETNISKO BOROWY MŁYN

Uchwała nr XXX/214/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/09 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Gminy Lipnica dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Uchwała nr XXX/211/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie nadania imienia Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Borowym Młynie

Uchwała nr XXX/210/09 Rady Gminy Lipnica z dnia 2 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy

 

Liczba odwiedzin : 960
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-02-13 14:17:58
Czas publikacji: 2013-02-13 14:17:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak