Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lipnica


2010-11-19 12:36:41
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych


2010-10-13 12:29:37
Uchwała w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


2010-10-13 12:27:54
Uchwała w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw


2010-10-13 12:26:19
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


2010-10-13 12:24:00
Komunikat Wójta Gminy Lipnica z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2010-10-13 12:18:13
Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy


2010-10-13 12:11:32