Akty Prawa Miejscowego - 2011 

 

 

Uchwały opublikowane w 2011 roku

Uchwała nr XVII/84/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały o wysokości dziennej stawki i poboru opłaty targowej

Uchwała nr XVII/83/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały określającej dzienną stawkę opłaty miejscowej

Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lipnica

Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów

Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica

Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/63/07 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów,terminu płatności i sposobu jego poboru

Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Uchwała nr XIV/66/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

Uchwała nr XIV/65/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie wysokości dziennej stawki i poboru opłaty targowej

Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała nr XIV/61/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 28 październik 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica

Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 22 wrzesnia 2011r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipnica

Uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 23 sierpień 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica

Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwiec 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lipnica

Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwiec 2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała nr V/11/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnica na 2011 rok

 

Liczba odwiedzin : 831
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-02-13 14:23:23
Czas publikacji: 2013-02-13 14:23:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak