Oświadczenia majątkowe radnych na koniec 2011 roku 

 


 

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

- ośw. przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Megiera: (583.1 KB)

- ośw. radnego Wojciecha Gierszewskiego: (550.3 KB)

- ośw. radnego Olgierda Buczkowskiego: (601.4 KB)

- ośw. radnego Wojciecha Szycy: (610.2 KB)

- ośw. radnego Bogdana Trzecinskiego: (514.1 KB)

- ośw. radnego Mirosława Bukowskiego: (544.4 KB)

- ośw. radnego Kazimierza Olejnika: (564.4 KB)

- ośw. radnego Sylwestra Hapki: (546.3 KB)

- ośw. radnego Ireneusza Kuik Studzińskiego: (541.6 KB)

- ośw. radnego Gerarda Lemanczyka: (680.3 KB)

- ośw. radnego Witolda Świątek Brzezińskiego: (569.7 KB)

- ośw. radnego Andrzeja Wirkusa: (633.5 KB)

- ośw. radnego Leszka Stoltmana: (423.5 KB)

- ośw. radnego Romana Reszki: (531.3 KB)

- ośw. radnego Andrzeja Cieślińskiego: (529.6 KB)

 


Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2012-05-08 08:31:40
Czas publikacji: 2012-05-08 08:31:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak