Oświadczenia majątkowe radnych na koniec 2012 roku 

 

  

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

- ośw. przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Megiera: (880 KB)

- ośw. radnego Wojciecha Gierszewskiego: (3.9 MB)

- ośw. radnego Olgierda Buczkowskiego: (3.5 MB)

- ośw. radnego Wojciecha Szycy: (4 MB)

- ośw. radnego Bogdana Trzecinskiego: (3.5 MB)

- ośw. radnego Mirosława Bukowskiego: (2.7 MB)

- ośw. radnego Kazimierza Olejnika: (3.8 MB)

- ośw. radnego Sylwestra Hapki: (3.7 MB)

- ośw. radnego Ireneusza Kuik Studzinskiego: (3.7 MB)

- ośw. radnego Gerarda Lemanczyka: (4.1 MB)

- ośw. radnego Andrzeja Wirkusa: (3.9 MB)

ośw. radnego Leszka Stoltmana: (2.3 MB)

- ośw. radnego Romana Reszki: (2.2 MB)

- ośw. radnego Andrzeja Cieślińskiego: (3.7 MB)

- ośw. radnego Witolda Świątek Brzezińskiego: (3.8 MB)

 


Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2013-06-04 17:40:10
Czas publikacji: 2013-06-04 17:40:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak