Oświadczenia majątkowe radnych na koniec 2013 roku 

 

  

W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

- ośw. przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Megiera: (695.1 KB)

- ośw. radnego Wojciecha Gierszewskiego: (899.5 KB)

- ośw. radnego Olgierda Buczkowskiego: (820.5 KB)

- ośw. radnego Bogdana Trzecinskiego: (743.3 KB)

- ośw. radnego Romana Reszki: (559.1 KB)

- ośw. radnego Mirosława Bukowskiego: (1022.8 KB)

- ośw. radnego Witolda Świątek Brzezińskiego: (902.9 KB)

- ośw. radnego Leszka Stoltmana: (563.8 KB)

- ośw. radnego Kazimierza Olejnika: (859.7 KB)

- ośw. radnego Sylwestra Hapki: (854.5 KB)

- ośw. radnego Wojciecha Szycy: (850.3 KB)

- ośw. radnego Ireneusza Kuik Studzińskiego: (821.6 KB)

- ośw. radnego Andrzeja Cieślińskiego: (797.6 KB)

- ośw. radnego Gerarda Lemanczyka: (973 KB)

- ośw. radnego Andrzeja Wirkusa: (757.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 651
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2014-06-11 11:09:54
Czas publikacji: 2014-06-11 11:09:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak