Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego częsci Brzozowa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego częsci Brzozowa
2009-02-04 12:05:23
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego częsci Brzozowa

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego częsci Brzozowa
2009-02-03 15:18:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę stacji transformatorowej w Mielnie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę stacji transformatorowej w Mielnie
2009-01-21 12:31:07
Obwieszczenie w sprawie budowy Domu Kultury w miejscowości Lipnica

Obwieszczenie w sprawie budowy Domu Kultury w miejscowości Lipnica
2009-01-19 12:07:11
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowy Domu Kultury przy ulicy Strażackiej w Lipnicy"
2009-01-14 10:20:04
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zawodzie glazurnika

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w zawodzie glazurnika
2009-01-13 12:11:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kiedrowice, Mielno, Karpno oraz Zielona Chocina w gm. Konarzyny

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kiedrowice, Mielno, Karpno oraz Zielona Chocina w gm. Konarzyny
2009-01-06 15:22:03
Ogłoszenie o decyzjach stypendialnych

Ogłoszenie o decyzjach stypendialnych
2008-12-01 13:17:00
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kiedrowice, Mielno, Karpno oraz Zielona Chocina (gm. Konarzyny)

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy sieci wodociągowej w m. Kiedrowice, Mielno, Karpno oraz Zielona Chocina (gm. Konarzyny)
2008-11-14 14:14:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LETNISKA BOROWY MŁYN

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego LETNISKA BOROWY MŁYN
2008-11-07 15:28:00