Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-04-26 14:49:52
Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia od postanowienia o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki ne 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-20 08:57:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica obręb Kramarzyny gmina Tuchomie oraz obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

2018-04-16 13:24:22
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-13 09:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-04-10 13:15:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-28 12:50:36
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-09 12:43:44
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego, wspieranie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych pt. "Nowe możliwości drogą do samodzielności"

2018-02-21 11:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-02-15 14:16:04
Informacja o sprostowaniu decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-02-15 14:06:36