Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-10-27 12:54:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń wychowawczych (500+)

2017-10-24 13:03:53
Zawiadomienie Starosty Bytowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestru budynków

2017-10-16 10:12:45
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-10-05 14:11:49
Obwieszczenie w sprawie postępowania admninistracyjnego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-10-04 14:06:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu o zajęcie stanowiska - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-10-04 13:59:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica

2017-10-03 14:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy energetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 (z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-09-25 13:33:50
Ogłoszenieo wykonaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu Brzeźno Szlacheckie i Brzozowo

2017-09-14 11:51:06
Harmonogram zebrań wiejskich

2017-09-12 12:18:32