Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-08-03 14:18:39
Informacja, że w sierpniu oraz wrześniu br. będzie odbywał się remont pomieszczenia KASY w Urzędzie Gminy w Lipnicy.

2017-07-31 13:32:05
Informacja o uzgodnieniu projektu decyzji

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 ( z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-07-28 13:52:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-28 13:50:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie Decyzji Nr 3/2017 z dnia 23.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-07-27 13:53:51
Informacja w sprawie wniosków na świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+" - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:26:32
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:23:36
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2017-07-26 13:19:27
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-24 14:48:13
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-07-21 14:27:12