Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zakładu przeróbczego przy Żwirowni Glisno, które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:48:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:32
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-08-21 13:16:54
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-09 13:21:25
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-03 14:39:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-07-20 14:32:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-16 08:36:42
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-07-13 13:19:20
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-06 08:41:26