Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wydaniu decyzji

dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-05-30 09:22:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-28 15:00:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-05-25 13:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-05-24 14:26:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-05-24 11:13:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach (obszar RD w Człuchowie)w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-18 13:12:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-16 13:35:56
Obwieszczenia Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-05-14 13:13:58
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-04 14:07:15
Przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Mielno

2018-05-04 13:42:58