Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-09-12 14:20:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej w obrębie Borzyszkowy gmina Lipnica

2018-09-11 14:02:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-09-11 11:09:30
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-09-11 11:09:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-08-27 15:52:56
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczych "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:51:51
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zakładu przeróbczego przy Żwirowni Glisno, które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:48:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:32
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-08-21 13:16:54