Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2017-12-15 14:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-12-15 14:10:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+)

2017-12-14 12:03:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-12-05 08:44:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2017-12-01 14:41:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-16 09:48:41
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego

dotyczybudowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-11-10 12:39:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-11-08 14:10:22
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-02 14:12:20
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok

2017-10-30 14:40:24