Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr 116, 117, 132/1, 136, 138, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 114/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/10, 146/11, 147, 148, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 172, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 193, 195, 197, 199/1, 199/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 213/2)

2018-01-31 14:16:16
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-01-29 13:49:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-25 10:58:01
Starosta Bytowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrebów ewidencyjnych: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Karpno, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie - gm. Lipnica, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk

2018-01-11 09:08:47
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-11 09:05:45
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-01-11 08:53:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2018-01-02 14:20:54
Plan kontroli podatkowej na 2018 rok

2017-12-28 12:35:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2017-12-19 14:32:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, gminy Lipnica

2017-12-18 13:55:15