Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Lipnica

2018-11-21 11:03:14
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno gmina Lipnica

2018-11-19 14:26:17
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2018 rok

2018-10-31 12:31:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Kiedrowice, Luboń, gminy Lipnica

2018-10-29 12:49:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-26 14:21:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno gmina Lipnica

2018-10-23 13:39:41
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-17 08:51:29
Ogłoszenie dla hodowców świń

2018-10-09 13:12:51
Informacja w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-03 14:11:39
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2018-09-26 13:56:02