Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia od postanowienia o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki ne 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-20 08:57:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica obręb Kramarzyny gmina Tuchomie oraz obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

2018-04-16 13:24:22
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-13 09:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-04-10 13:15:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-28 12:50:36
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-09 12:43:44
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego, wspieranie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych pt. "Nowe możliwości drogą do samodzielności"

2018-02-21 11:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-02-15 14:16:04
Informacja o sprostowaniu decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-02-15 14:06:36
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Lipnica i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

dotyczy odmowy ustalenia na rzecz P4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica (działka nr 419/2)

2018-02-01 14:33:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr 116, 117, 132/1, 136, 138, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 114/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/10, 146/11, 147, 148, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 172, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 193, 195, 197, 199/1, 199/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 213/2)

2018-01-31 14:16:16
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-01-29 13:49:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-25 10:58:01
Starosta Bytowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrebów ewidencyjnych: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Karpno, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie - gm. Lipnica, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk

2018-01-11 09:08:47
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-11 09:05:45
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-01-11 08:53:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2018-01-02 14:20:54
Plan kontroli podatkowej na 2018 rok

2017-12-28 12:35:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2017-12-19 14:32:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, gminy Lipnica

2017-12-18 13:55:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2017-12-15 14:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-12-15 14:10:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+)

2017-12-14 12:03:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-12-05 08:44:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2017-12-01 14:41:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-16 09:48:41
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego

dotyczybudowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-11-10 12:39:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-11-08 14:10:22
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-02 14:12:20
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok

2017-10-30 14:40:24
Informacja przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-10-27 12:54:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń wychowawczych (500+)

2017-10-24 13:03:53
Zawiadomienie Starosty Bytowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestru budynków

2017-10-16 10:12:45
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-10-05 14:11:49
Obwieszczenie w sprawie postępowania admninistracyjnego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-10-04 14:06:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu o zajęcie stanowiska - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-10-04 13:59:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica

2017-10-03 14:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy energetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 (z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-09-25 13:33:50
Ogłoszenieo wykonaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu Brzeźno Szlacheckie i Brzozowo

2017-09-14 11:51:06
Harmonogram zebrań wiejskich

2017-09-12 12:18:32
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 ( z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-09-01 12:05:39
Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Osusznica w sprawie ogłoszenia zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Modrzejewo i Lubaszki

2017-08-14 14:53:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Ostrowite I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ostrowite, gmina Lipnica

2017-08-09 14:04:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-08-03 14:18:39
Informacja, że w sierpniu oraz wrześniu br. będzie odbywał się remont pomieszczenia KASY w Urzędzie Gminy w Lipnicy.

2017-07-31 13:32:05
Informacja o uzgodnieniu projektu decyzji

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 ( z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-07-28 13:52:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-28 13:50:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie Decyzji Nr 3/2017 z dnia 23.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-07-27 13:53:51
Informacja w sprawie wniosków na świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+" - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:26:32
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:23:36