Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Starosta Bytowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrebów ewidencyjnych: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Karpno, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie - gm. Lipnica, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk

2018-01-11 09:08:47
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-11 09:05:45
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-01-11 08:53:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2018-01-02 14:20:54
Plan kontroli podatkowej na 2018 rok

2017-12-28 12:35:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2017-12-19 14:32:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, gminy Lipnica

2017-12-18 13:55:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2017-12-15 14:17:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-12-15 14:10:37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych (500+)

2017-12-14 12:03:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-12-05 08:44:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2017-12-01 14:41:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-16 09:48:41
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego

dotyczybudowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-11-10 12:39:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-11-08 14:10:22
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-11-02 14:12:20
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2017 rok

2017-10-30 14:40:24
Informacja przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica (działki nr 1138/2, 1133, 268/4, 1096/1, 267/1, 268/3, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, 1068/4) oraz w obrębie Trzyniec, gmina Koczała (działki nr 4163, 4164, 385/4, 387/1, 166/1, 385/3, 4165/2)

2017-10-27 12:54:44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, o wypłatach świadczeń wychowawczych (500+)

2017-10-24 13:03:53
Zawiadomienie Starosty Bytowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia rejestru budynków

2017-10-16 10:12:45
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-10-05 14:11:49
Obwieszczenie w sprawie postępowania admninistracyjnego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2017-10-04 14:06:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu o zajęcie stanowiska - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr: część 255, część 253/2 /tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsVI /, część 256/17)

2017-10-04 13:59:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV i słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz odcinków sieci napowietrznej nn 0,4 kV (na trasie z miejscowości Wierzchocina do miejscowości Stara Brda Pilska) w obrębie Borowy Młyn, gmina Lipnica

2017-10-03 14:19:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy energetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr: 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 (z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-09-25 13:33:50
Ogłoszenieo wykonaniu uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu Brzeźno Szlacheckie i Brzozowo

2017-09-14 11:51:06
Harmonogram zebrań wiejskich

2017-09-12 12:18:32
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 ( z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-09-01 12:05:39
Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Osusznica w sprawie ogłoszenia zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Modrzejewo i Lubaszki

2017-08-14 14:53:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Ostrowite I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ostrowite, gmina Lipnica

2017-08-09 14:04:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-08-03 14:18:39
Informacja, że w sierpniu oraz wrześniu br. będzie odbywał się remont pomieszczenia KASY w Urzędzie Gminy w Lipnicy.

2017-07-31 13:32:05
Informacja o uzgodnieniu projektu decyzji

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 i części dz. 94/1 ( z wyłączeniem części działki ewidencyjnej położonej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-07-28 13:52:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-28 13:50:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie Decyzji Nr 3/2017 z dnia 23.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1701A) w miejscowości Mielno, gmina Lipnica (część działki nr 33 tj. z wyłączeniem występujących w granicach działki ewidencyjnej gruntów LsV)

2017-07-27 13:53:51
Informacja w sprawie wniosków na świadczenia wychowawcze "Rodzina 500+" - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:26:32
Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-26 13:23:36
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2017-07-26 13:19:27
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-24 14:48:13
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-07-21 14:27:12
Informacja o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej "Ostrowite I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ostrowite, gmina Lipnica

2017-07-14 13:47:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica (działki nr 89/1, 99, 112/4, 112/6)

2017-07-07 09:13:27
Informacja o uzgodnieniu projektu decyzji

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-07-07 09:04:36
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego Wspieranie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych pt. "Aktywność - szansa na zdrowie"

2017-07-03 15:21:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 740, 741/7, 741/8, obręb Borowy Młyn w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica

2017-06-28 12:03:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy kładki dla pieszych o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz umocnienia brzegów cieku w sąsiedztwie kładki na terenie działek nr 44/1, 90/1, 184, 185 w miejscowości Zapceń, gmina Lipnica

2017-06-14 14:26:28
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowy Młyn, gmina Lipnica

2017-06-14 12:05:36
Opryski agrolotnicze

2017-06-13 07:30:49
Komunikat Starosty Bytowskiego o przekazaniu dla Gminy Lipnica uproszczonych planów urządzenia lasu dla wsi Łąkie i Prądzona

2017-06-12 14:52:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy energetycznej sieci kablowej 15kV na terenie działek nr 33/2, 94/2, 137/4, 95, 96/6 obręb ewidencyjny Luboń, gmina Lipnica

2017-06-12 14:42:58