Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-16 08:36:42
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-07-13 13:19:20
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-06 08:41:26
SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

2018-07-06 08:29:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-07-03 13:11:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263, obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-07-03 08:54:45
"Dobry start" – wypłaty jednorazowego świadczenia dla uczniów w wysokości 300 zł

2018-07-02 08:33:27
Informacja w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

2018-07-02 08:28:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-06-29 14:31:45
Obwieszczenia o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Tuchomie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-06-27 14:29:31
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-06-27 14:22:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-06-27 14:17:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-06-19 14:08:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-06-19 14:05:37
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-06-18 14:47:44
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-06-14 14:31:12
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-06-14 14:29:08
Informacja o planowanym monitoringu lelka Caprimulgus europaeus w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001

2018-06-07 14:39:51
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-06-07 11:40:31
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finsowego na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół z Gminy Lipnica

2018-06-05 13:49:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wydaniu decyzji

dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-05-30 09:22:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-28 15:00:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-05-25 13:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-05-24 14:26:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-05-24 11:13:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach (obszar RD w Człuchowie)w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-18 13:12:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-16 13:35:56
Obwieszczenia Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-05-14 13:13:58
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-04 14:07:15
Przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Mielno

2018-05-04 13:42:58
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-04-26 14:49:52
Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia od postanowienia o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki ne 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-20 08:57:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica obręb Kramarzyny gmina Tuchomie oraz obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

2018-04-16 13:24:22
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-13 09:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-04-10 13:15:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-28 12:50:36
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-03-09 12:43:44
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego, wspieranie aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych pt. "Nowe możliwości drogą do samodzielności"

2018-02-21 11:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy odcinków linii kablowej i napowietrznej średniego napięcia 15 kV i stacji słupowej 15/0,4 kV oraz odcinków sieci kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i kablowej instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Wierzchocina obręb Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-02-15 14:16:04
Informacja o sprostowaniu decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-02-15 14:06:36
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Lipnica i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

dotyczy odmowy ustalenia na rzecz P4 sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica (działka nr 419/2)

2018-02-01 14:33:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk, obręb Lipnica, gmina Lipnica (działki nr 116, 117, 132/1, 136, 138, 141, 142, 143, 144/2, 144/3, 114/4, 145, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/10, 146/11, 147, 148, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/1, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 162, 172, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 193, 195, 197, 199/1, 199/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 213/2)

2018-01-31 14:16:16
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-01-29 13:49:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-25 10:58:01
Starosta Bytowski zawiadamia o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrebów ewidencyjnych: Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Karpno, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie - gm. Lipnica, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk

2018-01-11 09:08:47
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2018-01-11 09:05:45
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

dotyczy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-01-11 08:53:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Trzebielsk obręb Lipnica gmina Lipnica

2018-01-02 14:20:54
Plan kontroli podatkowej na 2018 rok

2017-12-28 12:35:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Borowy Młyn gmina Lipnica (działki nr 756/2, 897/18)

2017-12-19 14:32:33