Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2019-01-15 12:47:51
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2018-12-31 09:46:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 81 i 82 w obrębie ewidencyjnym Mielno, gmina Lipnica

2018-12-21 13:57:11
Informacja przez wydanem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 81 i 82 w obrębie ewidencyjnym Mielno, gmina Lipnica

2018-12-14 14:41:43
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2018-12-05 13:43:09
Wigilia dniem wolnym od pracy w UG Lipnica

2018-12-04 13:51:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno, gmina Lipnica

2018-12-04 13:21:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lipnica obręb Lipnica, gmina Lipnica

2018-11-26 12:25:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie działek nr 81 i 82 w obrębie ewidencyjnym Mielno, gmina Lipnica

2018-11-26 12:12:56
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 419/2, obręb Lipnica, gmina Lipnica

2018-11-21 14:16:53
Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Lipnica

2018-11-21 11:03:14
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno gmina Lipnica

2018-11-19 14:26:17
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci na 2018 rok

2018-10-31 12:31:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Kiedrowice, Luboń, gminy Lipnica

2018-10-29 12:49:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-26 14:21:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci kablowej SN-15kV w obrębie ewidencyjnym Karpno gmina Lipnica

2018-10-23 13:39:41
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-17 08:51:29
Ogłoszenie dla hodowców świń

2018-10-09 13:12:51
Informacja w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-03 14:11:39
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2018-09-26 13:56:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15 kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń, gmina Lipnica (działki nr 155/1, 155/6, 298, 299, 301, 317, 425, 428, obręb Kiedrowice; działki nr 44/1, 174, 177, 204, 206, obręb Zapceń)

2018-09-26 13:49:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-09-19 08:27:16
Harmonogram zebrań wiejskich

2018-09-18 09:42:09
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-09-17 10:35:00
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-09-12 14:20:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej w obrębie Borzyszkowy gmina Lipnica

2018-09-11 14:02:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-09-11 11:09:30
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-09-11 11:09:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-08-27 15:52:56
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczych "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:51:51
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zakładu przeróbczego przy Żwirowni Glisno, które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:48:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-24 14:24:32
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-08-21 13:16:54
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-09 13:21:25
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-03 14:39:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-07-20 14:32:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-16 08:36:42
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-07-13 13:19:20
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-06 08:41:26