Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-16 08:36:42
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-07-13 13:19:20
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-06 08:41:26
SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

2018-07-06 08:29:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-07-03 13:11:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263, obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-07-03 08:54:45
"Dobry start" – wypłaty jednorazowego świadczenia dla uczniów w wysokości 300 zł

2018-07-02 08:33:27
Informacja w sprawie wydawania i przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

2018-07-02 08:28:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-06-29 14:31:45
Obwieszczenia o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Tuchomie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-06-27 14:29:31
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-06-27 14:22:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-06-27 14:17:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-06-19 14:08:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-06-19 14:05:37
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-06-18 14:47:44
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-06-14 14:31:12
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-06-14 14:29:08
Informacja o planowanym monitoringu lelka Caprimulgus europaeus w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001

2018-06-07 14:39:51
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-06-07 11:40:31
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finsowego na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół z Gminy Lipnica

2018-06-05 13:49:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wydaniu decyzji

dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-05-30 09:22:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-28 15:00:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-05-25 13:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-05-24 14:26:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-05-24 11:13:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach (obszar RD w Człuchowie)w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-18 13:12:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-16 13:35:56
Obwieszczenia Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-05-14 13:13:58
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-04 14:07:15
Przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Mielno

2018-05-04 13:42:58