Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-09-19 08:27:16
Harmonogram zebrań wiejskich

2018-09-18 09:42:09
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-09-17 10:35:00
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-09-12 14:20:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej w obrębie Borzyszkowy gmina Lipnica

2018-09-11 14:02:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-09-11 11:09:30
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

2018-09-11 11:09:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-08-27 15:52:56
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy zakładzie górniczych "Ostrowite", które realizowane będzie na terenie działek 116/2 i 123/2 obręb ewidencyjny Ostrowite, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:51:51
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dotyczy wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zakładu przeróbczego przy Żwirowni Glisno, które realizowane będzie na terenie działek 54/1 i 55 obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

2018-08-27 15:48:44