Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-17 08:51:29
Ogłoszenie dla hodowców świń

2018-10-09 13:12:51
Informacja w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie ewidencyjnym Zapceń gmina Lipnica

2018-10-03 14:11:39
Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

2018-09-26 13:56:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15 kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń, gmina Lipnica (działki nr 155/1, 155/6, 298, 299, 301, 317, 425, 428, obręb Kiedrowice; działki nr 44/1, 174, 177, 204, 206, obręb Zapceń)

2018-09-26 13:49:07
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie obrębów ewidencyjnych Kiedrowice i Zapceń gmina Lipnica

2018-09-19 08:27:16
Harmonogram zebrań wiejskich

2018-09-18 09:42:09
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-09-17 10:35:00
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-09-12 14:20:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej w obrębie Borzyszkowy gmina Lipnica

2018-09-11 14:02:49