Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-16 14:10:58
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i lini kablowej 0,4 kV w obrębie Borowy Młyn, (dz. nr 124/2, 154, 156, 160/1), gmina Lipnica

2018-08-09 13:21:25
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci wodociągowej w obrębie Borowy Młyn gmina Lipnica

2018-08-03 14:39:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GZP Ostrowite wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Borzyszkowy (działaki nr 3/1, 9/1, 11), gmina Lipnica

2018-07-20 14:32:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-07-16 08:36:42
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-07-13 13:19:20
Komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego

2018-07-06 08:41:26
SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

2018-07-06 08:29:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-07-03 13:11:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263, obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-07-03 08:54:45