Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-06-18 14:47:44
SUSZA - MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

2018-06-15 09:06:57
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Kiedrowice gmina Lipnica

2018-06-14 14:31:12
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy rozbudowy kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w obrębie Borowym Młyn gmina Lipnica (działki nr 813/1, 937/1, 942/1)

2018-06-14 14:29:08
Informacja o planowanym monitoringu lelka Caprimulgus europaeus w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001

2018-06-07 14:39:51
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

2018-06-07 11:40:31
Ogłoszenie o udzieleniu wsparcia finsowego na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół z Gminy Lipnica

2018-06-05 13:49:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wydaniu decyzji

dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica

2018-05-30 09:22:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-28 15:00:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1746G w Osusznicy, która realizowana będzie na terenie działek nr 236/1, 339, 263 obręb Osusznica, gmina Lipnica

2018-05-25 13:39:16