Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala nr II/13/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015-01-16 13:37:33
Uchwala nr II/12/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Lipnicy na 2015 rok
2015-01-16 13:28:04
Uchwala nr II/11/2014 z dnia 30.12.2014 roku

 w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz przyznania miesięcznych diet dla sołtysów
2015-01-16 13:25:02
Uchwala nr II/10/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet miesięcznych dla radnych
2015-01-16 13:22:56
Uchwala nr II/9/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
2015-01-16 13:17:46
Uchwala nr II/8/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźno Szlacheckie
2015-01-16 13:12:45
Uchwala nr II/7/2014 z dnia 30.12.2014 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Lipnicy w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica
2015-01-16 13:09:52
Uchwala nr II/6/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015-01-16 13:02:45
Uchwala nr II/5/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2015
2015-01-16 12:39:03
Uchwala nr II/4/2014 z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2015-2030
2015-01-16 12:07:48