Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

2017-11-15 11:32:57
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

2017-11-15 11:25:33
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-06-14 12:13:14
Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-02-16 13:41:38
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-02-16 12:46:45
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica

2016-02-16 12:41:03
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 
2013-06-05 14:46:28