Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 057/g240/R/II/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2009 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica za 2009 rok
2011-04-11 14:39:43
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń


2011-04-01 16:07:07
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie


2011-04-01 16:02:02
Rb-N kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


2011-04-01 15:58:49
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
2011-04-01 15:56:58
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


2011-04-01 15:51:59