Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 115/g240/B/H/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lipnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
2011-04-05 11:59:32
Rb-N kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych


2011-04-01 16:31:35
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie


2011-04-01 16:29:58
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń


2011-04-01 16:28:08
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


2011-04-01 16:15:28
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego


2011-04-01 16:08:23