Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/88/2015 z dnia 29.12.2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w Lipnicy, ich składów osobowych i przewodniczących komisji

2016-01-12 10:44:54
Uchwała Nr X/87/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

2016-01-12 10:42:11
Uchwała Nr X/86/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipnica

2016-01-12 10:30:52
Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Zapceniu

2016-01-12 10:27:34
Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzeźnie Szlacheckim na projekt partnerski po nazwą "Dziedzictwo i kultura małych Ojczyzn - etap II. Wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w kościołach w: Przechlewie, Brzeziu, Rzeczenicy, Pieniężnicy, Sierpowie i Brzeźnie Szlacheckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016-01-12 10:24:48
Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Lipnica do projektu partnerskiego pod nazwą "Dziedzictwo i kultura małych Ojczyzn - etap II. Wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich w kościołach w: Przechlewie, Brzeziu, Rzeczenicy, Pieniężnicy, Sierpowie i Brzeźnie Szlacheckim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w celu przeprowadzenia remontu kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzeźnie Szlacheckim

2016-01-12 10:21:12
Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipnica na lata 2015-2018"

2016-01-12 10:08:10
Uchwała Nr X/81/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2016-01-12 09:34:08
Uchwała Nr X/80/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2016-01-12 09:27:15
Uchwała Nr X/79/2015 z dnia 29.12.2015 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego

2016-01-12 09:25:15