Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwala Nr IV/10/10 z dnia 29.12.2010 roku

w sprawie wyrażenia woli nabycia do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanych nieruchomość gruntową położoną w obrębie Lipnica

2011-01-04 13:04:38
Uchwala Nr IV/9/10 z dnia 29.12.2010 roku

w sprawie zbycia mienia gminnego
2011-01-04 13:02:41
Uchwala Nr IV/8/10 z dnia 29.12.2010 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
2011-01-04 12:56:17
Uchwala Nr IV/7/10 z dnia 29.12.2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011-01-04 12:48:26
Uchwala Nr III/6/10 z dnia 17.12.2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010-12-27 10:44:11
Uchwala Nr III/5/10 z dnia 17.12.2010 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
2010-12-27 10:41:38
Uchwala Nr III/4/10 z dnia 17.12.2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010-12-27 10:37:41
Uchwala Nr II/3/10 z dnia 01.12.2010 roku

w sprawie powołania Komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Gminy w Lipnicy, ustalenia liczby ich członków oraz powołania składów osobowych i przewodniczących tych komisji
2010-12-08 09:11:56
Uchwala Nr I/2/10 z dnia 01.12.2010 roku

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2010-12-08 09:08:50
Uchwala Nr I/1/10 z dnia 01.12.2010 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
2010-12-08 09:04:23