Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/127/12 z dnia 25.05.2012 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipnica

2016-05-24 09:59:50
Uchwała Nr XXVII/178/12 z dnia 28.12.2012 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
2013-01-08 10:19:36
Uchwała Nr XXVII/177/12 z dnia 28.12.2012 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica
2013-01-08 10:14:11
Uchwała Nr XXVII/176/12 z dnia 28.12.2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy  
2013-01-08 10:09:45
Uchwała Nr XXVII/175/12 z dnia 28.12.2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2013-01-08 10:04:55
Uchwała Nr XXVII/174/12 z dnia 28.12.2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2012-2024
2013-01-08 09:56:33
Uchwała Nr XXVII/173/12 z dnia 28.12.2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013-01-08 09:44:41
Uchwała Nr XXVI/171/12 z dnia 07.12.2012 roku

w sprawie zmiany granic sołectwa Ostrowite i sołectwa Borzyszkowy
2012-12-28 08:39:24
Uchwała Nr XXVI/170/12 z dnia 07.12.2012 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2012-12-28 08:34:51
Uchwała Nr XXVI/169/12 z dnia 07.12.2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012-12-28 08:24:27