Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014-01-09 09:44:01
Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lipnica na rok 2014"
2014-01-09 09:40:22
Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2013-2031
2014-01-09 09:37:32
Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014-01-09 09:35:20
Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipnica na rok 2014 rok
2014-01-09 09:21:31
Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 z dnia 27.12.2013 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2014-2029
2014-01-09 09:12:57
Uchwała Nr XXXVII/253/2013 z dnia 22.11.2013 roku

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ort. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"
2013-11-29 12:16:49
Uchwała Nr XXXVII/252/2013 z dnia 22.11.2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zbycia
2013-11-29 12:14:11
Uchwała Nr XXXVII/251/2013 z dnia 22.11.2013 roku

w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych
2013-11-29 12:12:22
Uchwała Nr XXXVII/250/2013 z dnia 22.11.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie gminy Lipnica
2013-11-29 11:58:17