Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/316/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Lipnica
2014-11-24 14:18:01
Uchwała Nr XLVII/315/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego
2014-11-24 14:11:14
Uchwała Nr XLVII/314/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Lipnica
2014-11-24 14:08:55
Uchwała Nr XLVII/313/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
2014-11-24 14:06:54
Uchwała Nr XLVII/312/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Lipnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"
2014-11-24 14:02:16
Uchwała Nr XLVII/311/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020
2014-11-24 13:37:39
Uchwała Nr XLVII/310/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica na lata 2014-2030
2014-11-24 12:16:04
Uchwała Nr XLVII/309/2014 z dnia 12.11.2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014-11-24 12:10:27
Uchwała Nr XLVI/308/2014 z dnia 24.10.2014 roku

w spawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipnica na lata 2014-2032"
2014-11-20 13:42:22
Uchwała Nr XLVI/307/2014 z dnia 24.10.2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2014-11-20 13:40:13